- پایگاه خبری عصر بیمه - http://asrebime.ir -

اساسنامه سندیکای بیمه گران تصویب شد

پایگاه خبری تحلیلی عصر بیمه: اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران ایران در جلسه امروز شورای عالی بیمه به تصویب رسید.

به گزارشعصر بیمه، از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، در جلسه امروز (چهارشنبه دوم مردادماه ۱۳۹۸) شورای عالی بیمه، اعضای این شورا مواد باقی مانده از جلسه فوق العاده گذشته درباره اساسنامه جدید سندیکای بیمه گران را بررسی و به تصویب رساندند.اساسنامه قبلی این سندیکا در سال ۱۳۸۳ در چهار فصل و ۲۶ ماده به تصویب شورای عالی بیمه رسیده بود.