- پایگاه خبری عصر بیمه - http://asrebime.ir -

حق بیمه سرانه در ایران ۱۳ دلار رشد کرد

پایگاه خبری تحلیلی عصر بیمه: حق بیمه سرانه درجهان درسال ۱۳۹۶ به رقم ۶۴۹.۸ دلار رسید که نسبت به رقم ۶۳۴.۳ دلاری سال قبل تر ازآن، از افزایشی ۱۵ دلاری حکایت دارد.

به گزارش عصر بیمه، ضریب نفوذ بیمه درجهان هم در سال ۹۶  به رقم ۶٫۱ درصد رسید حال آنکه در سال ما قبل از آن ۶٫۲ درصد بوده است.

نتایج یک پیمایش نشان می دهدکه ضریب نفوذ بیمه در ایران درسال ۹۶ چیزی درحدود ۲٫۳ درصد بوده، هرچند که این رقم در سال قبل از آن ۲٫۲ درصد بوده است.

حق بیمه سرانه درایران هم درسال ۹۶ حدود ۱۲۵ دلار بوده که در مقایسه با رقم حق بیمه سرانه سال ما قبل ازآن از افزایش ۱۳ دلاری حکایت دارد.