تبلیغات
مهمترین ها

سد چمشیر 400 میلیارد ریال ...

سد چمشیر 400 میلیارد ریال بابت حق بیمه تأمین اجتماعی و دستمزد کارگران بدهکار است. ...

۱۸ مهر ۱۳۹۷

شماری از فرهنگیان لرستانی نسبت ...

شماری از فرهنگیان لرستانی نسبت به وضعیت خسته‌کننده و توهین‌آمیز بیمه تکمیلی خود و خانواده‌های‌شان معترض و خواستار حل سریع مشکل توسط مسئولان ...

۱۸ مهر ۱۳۹۷

به منظور برقراری بیمه بیکاری ...

به منظور برقراری بیمه بیکاری کارگران شرکت مانیزان ازهیچ تلاش فروگذار نکرده و سعی می کنیم که تکیه گاهی مطمئنی برای آنان باشد. ...

۱۸ مهر ۱۳۹۷

خانم‌هایی که مشمول قانون کار ...

خانم‌هایی که مشمول قانون کار هستند، با حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن می‌توانند بازنشسته شوند. ...

۱۸ مهر ۱۳۹۷

موضوع کسرحق بیمه از اضافه ...

موضوع کسرحق بیمه از اضافه کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت. ...

۱۸ مهر ۱۳۹۷

ضمن توجه به کمیت کار ...

ضمن توجه به کمیت کار ، کیفیت ارائه خدمات نیز مورد توجه قر ارگیرد. ...

۱۷ مهر ۱۳۹۷

اقدامات موثری برای پیاده سازی ...

اقدامات موثری برای پیاده سازی ایده های جدید در شرکت انجام شده است. ...

۱۷ مهر ۱۳۹۷

علی عابدی، دبیر انجمن اسلامی ...

علی عابدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مصاحبه با خبرگزاری علم و فناوری در فارس، به تبیین بیشتر ...

۱۷ مهر ۱۳۹۷

معاون پیشگیری از وقوع جرم ...

معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس‌کل دادگستری فارس نسبت به عدم پذیرش دفترچه بیماران به دلیل مطالبات سنگین بیمه به بیمارستان‌های شیراز واکنش ...

۱۷ مهر ۱۳۹۷

تعویق طولانی‌مدت مطالبات از سازمان‌های ...

تعویق طولانی‌مدت مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر باعث شده پزشکان و بیمارستان‌ها از پذیرش دفترچه‌های بیمه خودداری کرده و نقداً هزینه‌های خود را دریافت ...

۱۷ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات